برپایی میز خدمت سلامت شهرداری

در راستای ارائه خدمات به مردم، مسجد امام خمینی ره با همکاری شهرداری، میز خدمتی را در محوطه مسجد برپا کرد.